Verktyg 5: Räkna och planera

Ett formulär i Word-format med dessa frågor samt svarsrutor som du kan skriva i finns för nedladdning här.


1. Hur många och vilka personer skulle behöva vara inblandade? Hur många arbetstimmar skulle de behöva ägna under en hur lång period?


2. Hur mycket pengar behövs för införandet? (Dela gärna upp för år 1, 2 och 3.)

3. Vilka beslut behöver fattas på vilka olika nivåer och av vem för att ni ska komma vidare?

4. Behövs något extra IT-stöd utöver det ni redan har? Några nya program, appar, webbplatser eller kommunikationsverktyg?