Aktivitet 2: Skriv ett PM

En bra startpunkt för Steg 2 i spridningsprocessen är ett kortfattat PM som skickas ut till alla berörda samtidigt via er mest använda informationskanal. Välj hellre en tidpunkt då de flesta är aktiva och närvarande, exempelvis under förmiddagen, än sent på dagen eller efter arbetstid.

• Gå rakt på sak med ditt ärende. Säg att du har blivit uppmärksammad på en lovande innovation som du har gjort inledande efterforskningar kring, förklara att du vill undersöka möjligheterna att införa den även hos er och att du tänker kalla till ett möte inom kort för att kunna informera mer i detalj.

• Beskriv kort det problem som du bedömer att innovationen kan lösa. Ge gärna några utvalda siffror och hårda fakta som styrker problembeskrivningen, men utan att argumentera särskilt ingående.

• Beskriv vilka resultat den tänkta lösningen har gett i organisationen där den skapades och förklara eventuellt vilka likheter du ser mellan denna organisation och er egen organisation.

• Bjud in till ett möte inom en vecka och poängtera att det är ett första informationsmöte som sedan kommer att följas av mer information och diskussionsmöten. Ange plats, starttid och sluttid för informationsmötet och vilka som är inbjudna.