Hur gick det och vad gör vi nu?

REDAN I HANDLINGSPLANEN ska det finnas tidpunkter för en utvärdering och beskrivningar av vad som då ska mätas. Samla in de data ni har, analysera, dra slutsatser, lär av vad som hänt och fatta nya beslut.

De ursprungliga målen kanske inte var mer än gissningar just då, men att slarva med att följa upp dem senare skulle ändå skicka fel signaler. Oavsett om ni har överträffat målen eller missat dem grovt så finns det saker att lära, förändra och ta avstamp i.

Låt dock inte mätandet gå till överdrift. Onödig byråkratisering och tunga rapporter sänker snabbt arbetslusten hos de mest kreativa och förändringsvilliga medarbetarna. Välj därför ut några enstaka nyckeltal som kan samlas in relativt enkelt och som säger något viktigt om skillnaden mellan det gamla och det nya arbetssättet.

Ett bra sätt att få struktur på en utvärdering och slippa fastna i allmänt tyckande finns i verktyget Utvärdera på djupet som är inspirerat av den så kallade Kirkpatrick-modellen och som tar hänsyn till både tyckande, lärande och förändring. Verktyget Lär av fiaskot ger stöd för att göra något som de flesta helst undviker men som är ytterst lärorikt och värdefullt, nämligen att syna sina egna misslyckanden riktigt noga.

När utvärderingarna är gjorda kan det fortsatta arbetet ses som en ny loop i de tre stegen förstå, förankra och förverkliga. Då finns ett nytt läge att förstå, nya mål att förankra och nya planer att förverkliga.