Ledarskap i Steg 3: Dags för handlingskraft


Dags att byta ledarskapsfokus igen, från inlyssnande och resonerande i Steg 2 till en betydligt mer handlingskraftig ledarstil i Steg 3. Efter veckor eller månader där ni har planerat allt som går att förutse och gått till botten med diskussionerna har det äntligen blivit skarpt läge. Planerna ska sjösättas i verkligheten.


Din roll blir nu att peka ut vägen och vara den som driver på, uppmuntrar, tar beslut, inspirerar och kräver lojalitet med tidigare fattade beslut. På ett sätt blir du mindre tillåtande kring principdiskussioner, men du bör samtidigt vara generös med fel och misstag. Den som anstränger sig ska uppmuntras och få handlingsutrymme, men den du misstänker försöker bromsa eller motarbeta förändringen i tysthet bör konfronteras omedelbart.


Plötsligt står det klart hur viktigt det var med den tidigare öppenheten och allt utrymme för oro och ifrågasättande. Nu finns inte längre tid för detta. I skarpt läge måste alla dra åt samma håll, annars havererar projektet.

De som var inbjudna till diskussionerna i Steg 2 men inte engagerade sig eller tog till orda då kan inte komma nu med sina synpunkter. I Steg 3 är det i någon mening slutdiskuterat - men det betyder inte att du ska ska stänga öronen. Tvärtom behöver du noga lyssna in alla signaler om hur det faktiskt går där ute och systematiskt samla in information, även om resultat som du helst inte vill höra.

Redan i verktygen Röda och gröna fel gav ni svaret på frågan "I vilket läge bestämmer vår chef att avbryta projektet om det skulle gå snett och i så fall på vilka grunder?". Lojalitet från dina medarbetare i Steg 3 handlar inte bara om att följa besluten, utan också att slå larm om alla relevanta problem de stöter på.

Det finns ett talesätt som säger att "chefen ska bara göra det som bara chefen kan göra". I den här fasen är din kärnuppgift just att vara pådrivande, eftersom ingen annan kan visa hur prioriterat just detta förändringsarbete är i förhållande till allt annat i vardagen som också måste göras.

En annan stor del av chefsrollen i Steg 3 handlar om att strukturera och styra implementeringen med hjälp av tydliga delmål, deadlines, avstämningar, möten och nya beslut. Smörjmedlet är ständig kommunikation, vilket kommer att ta mycket av din tid.

Om ledarskapet var planerande och förutseende i de tidiga stegen så är det till stor del reaktivt i Steg 3. Ni kommer att bli ständigt överraskade, vilket är en naturlig förutsättning och inte något misslyckande. Ingen kan veta i förväg hur det ska gå. Därför blir ditt jobb att hela tiden följa upp, mäta, analysera, dra slutsatser, fatta nya beslut och lära av allt oväntat som händer.

Till sist: glöm inte att fånga och sprida de goda exemplen på alla små och stora framgångar ni gör. Det är de som är belöningen för alla som är med.