Verktyg 3: Förstå dina förutsättningar

Olika verksamheter och organisationer har olika förutsättningar för att tillämpa olika innovationer. Här följer en checklista med frågor som hjälper dig att få en tydligare bild av din egen situation.

Ett formulär i Word-format med dessa frågor samt svarsrutor som du kan skriva i finns för nedladdning här.

1. Har jag, eller kommer jag att kunna få, det stöd jag behöver från de beslutsfattare (chefstjänstemän och politiker) som jag är beroende av?

2. Har jag och mina medarbetare själva den kompetens vi behöver för att införa innovationen eller behövs t ex teknisk eller juridisk kompetens utifrån?

3. Vad behöver mina överordnade beslutsfattare få veta om den här innovationen för att bli tillräckligt engagerade och involverade?

4. Finns det målkonflikter som kan äventyra våra möjligheter att testa innovationen?

5. Har jag och mina närmaste tillräckligt med tid och kraft för att driva ett försöksprojekt?