Verktyg 1: Förstå innovationen

Detta verktyg kan användas som en tidig checklista där du testar din nuvarande förståelse av innovationen. Om du inte kan besvara vissa frågor kan du behöva ta reda på mer, genom att läsa på eller ställa frågor till innovatörerna. Skriv också gärna kort med egna ord hur du skulle vilja beskriva innovationen för andra.

Ett formulär i Word-format med dessa frågor samt svarsrutor som du kan skriva i finns för nedladdning här.

1. Vad är nytt och annorlunda med den innovation du har intresserat dig för?

2. Vilka egenheter är det som gör att innovationen fungerar, t ex i fråga om nya arbetsformer, strukturer, roller, regler, beslutsformer eller arbetsbeskrivningar?

3. Vad har innovationen ersatt som inte behöver användas länge? Ge exempel, t ex på arbetssätt, tekniska hjälpmedel, strukturer, kommunikationsvägar, beslut etc.

4. På vilket sätt har innovationen förändrat tillvaron och för vem? Vilka förändringar märker a) brukarna/medborgarna, b) medarbetarna, c) ansvariga beslutsfattare/chefer/politiker?

5. Medför innovationen någon form av besparing eller effektivisering?